Från förr till nu

Domstolens modernisering

Tingsrätten-1972_MG_0111

Helsingborgs tingsrätt före och efter.
Bild till vänster 1972-2005, bild till höger 2020.

Kommunikation

För domstolen har kommunikation alltid varit en viktig del av det dagliga arbetet. När telefonen blev allt vanligare fick växeltelefonisten vara snabb på att koppla rätt.

Telefaxen blev ett populärt sätt att skicka handlingar till domstolen på. Helsingborgs tingsrätt slutade använda fax den 1 januari 2019.

I dag har e-post blivit det vanligaste och snabbaste sättet att skicka handlingar till domstolen.

Telefonen har däremot inte konkurrerats ut än, även om dagens växeltelefonister använder modernare utrustning.

Tekniken i salen

Dåvarande lagmannen Allan Persson visar stolt upp tingsrättens nya, moderna salar den 16 februari 1972. På instrumentpanelen finns nya funktioner som en ”snabbtelefon” som protokollföraren kan ropa på målen med eller kalla in vittnen. Det finns också en bandspelare för att spela in förhören så att protokollföraren inte måste skriva ner allt som sägs ordagrant.

Dessutom finns där nu en knapp som domaren kan trycka på för att låsa dörrarna, om rättegången ska hållas bakom stängda dörrar.

Skrivmaskinen – en osäker modernitet

När skrivmaskinen började användas i domstolarna var det inte helt självklart att domarna skulle skrivas på maskin. Det fanns en oro för om färgen i maskinerna var arkivbeständig. Ingen ville skapa en lång och välskriven dom som sedan riskerade att blekna bort med tiden.

När den väl började användas var det vanligast att domaren skrev sin dom för hand, lämnade den till en sekreterare som därefter skrev på maskin.

Även datorn fick ett tveksamt bemötande på flera håll inom domstolen. Plötsligt skulle domen se ut på ett visst sätt, vilket en del domare inte uppskattade. De la då till en mening som friskrev dem från ansvar för domens struktur.

Stämpeln – praktisk men inte länge till

Liksom hos andra myndigheter har stämpeln haft sin givna plats i domstolen och fanns på varje tjänstemans skrivbord. En domare kunde snabbt fatta beslut genom att stämpla beslutet på handlingen och signera.

I takt med digitaliseringen och införandet av e-arkiv blir det allt mer opraktiskt med stämplar. I stället ska beslutet skapas direkt i datorn så att det kan arkiveras på rätt sätt.

Säkerhet och trygghet

Det är självklart att alla ska känna sig trygga i domstolens lokaler.

Därför införde Helsingborgs tingsrätt säkerhetskameror 1999.

I dag har de flesta domstolar någon form av säkerhetskontroll. På Helsingborgs tingsrätt har vi haft en permanent säkerhetskontroll sedan 2012. Fyra år senare, 2016, installerades även röntgen i kontrollen.