Domstolens chefer – borgmästare och häradshövdingar

Fredrik Hjort

Fredrik Hjort disputerade 1826 för filosofie magister-graden, som idag motsvarar filosofie doktor. Han blev jubeldoktor 1877 och drog sig då tillbaka från domarämbetet. Då hade han […]

Erik von Stockenström

Erik von Stockenström föddes år 1823 i Fagersta i Västmanlands län. Hans far var Salomon von Stockenström, brukspatron på Fagersta bruk. Familjen hade i generationer arbetat […]

Ossian Berger

Ossian Berger disputerade år 1877 som filosofie doktor på en avhandling om införandet av arvkungadömet i Sverige och om det svenska och norska successionsrättsliga regelverket. Han […]

Johan Bååth

Johan Bååth föddes år 1870 i Norrköping och var son till justitierådmannen Thure Martin Bååth. Efter juristexamen vid Uppsala universitet följde flera yrkesuppdrag som bidrog till […]

Lars Gunnar Ohlsson

Lars Gunnar Ohlsson föddes i Löderup i sydöstra Skåne. Som barn flyttade Lars Gunnar till Trelleborg. Hans far som tidigare varit målarmästare fick arbete som journalist […]

Ylva Norling Jönsson

Ylva föddes i Stockholm 1960 men växte upp i Skåne. Hon tog juristexamen vid Lunds universitet 1983. Efter det satt hon ting i Landskrona och gick […]